Pomoc:Nazwy plików

Z TCPedia

Przesyłając plik który będzie częścią TCPedii zwracajcie uwagę na nadanie mu poprawnej nazwy.

Nazwa pliku powinna w sposób jednoznaczny identyfikować to co on zawiera.
Nazwa pliku powinna określać: co to jest, w jakim TA (jeśli jest różne dla poszczególnych modeli TA), itd.
Nie stosujcie polskich znaków, nie stosujcie spacji w nazwach - zastąpcie je "_" lub "-".

Przykładowe poprawne nazwy plików:
- XL600V_manetka.jpg
- XL650V_2003.jpg
- XL700V_filtr_oleju-01.jpg
- XL700V_filtr_oleju-02.jpg
- obrecz_tylna_srebrna.jpg
- ...

Nie stosujcie nazw niejednoznacznych, np:
- tarcze sprzęgła.jpg
- mój_ta_537.jpg

Same pliki (zdjęcia) powinny przedstawiać dany obiekt, a nie dany obiekt i piękny widoczek w tle który jest tematem przewodnim. Zdjęcia w TCPedii mają mieć charakter techniczny a nie artystyczny czy turystyczny. Wklejajcie pliki o rozsądnej wielkości, a nie oryginały z aparatu bez jakiejkolwiek obróbki i kompresji.

Osobiste